Uradashi - úprava zadnej strany ostria japonského hoblíku

regals_kanna_japanese_plane_uradashi_back_of_the_blade_001

Dnes sa budeme venovať úkonu, ktorý je nevyhnutný na uvedenie hoblíku, alebo skôr jeho želiezka, do prevádzky a z času na čas ho treba opakovať aj počas údržby čepele. Nedá sa mu teda vyhnúť. Lenže mnoho začínajúcich a možno aj mierne pokročilých užívateľov japonských hoblíkov jednoducho desí. Ide o Uradashi. A o tom čo to vlastne je a prečo sa to robí si povieme v dnešnom článku.

uradashi_symbol_regals

Čo to vlastne je a prečo sa to robí?

Aby šlo japonský hoblík správne naostriť, musí byť ostrie a niekoľko milimetrov zadnej strany naň tesne nadväzujúcich v rovine. Keď ale túto oblasť u nového hoblíku priložíme na jemný diamantový brúsny kameň alebo na kanaban, čo je zhruba 1 cm hrubá oceľová doštička, v absolútnej rovine a danú oblasť začneme rovnať, veľmi často narazíme na oblasti, ktoré sa diamantu alebo kanabanu vôbec nedotýkajú. Aby sme celú oblasť dostali do roviny, bolo by treba brúsiť veľmi dlho. Preto je oveľa lepšie tieto "nízke" miesta zvýšiť, než sa tie vysoké snažiť odbrúsiť. V prípade údržby želiezka potom riešime situáciu, kedy po dlhodobom ostrení hoblíka tesne za ostrím už takmer žiadna rovná plocha nezostáva a treba ju znovu vytvoriť, pretože hrozí, že sa prebrúsime až do Uratsuki – priehlbiny za ostrím na zadnej strane čepele. Riešenie je v oboch prípadoch veľmi podobné – Uradashi. To znamená, že poklepmi kladivka kontrolovane zdeformujeme kujné železo na strane nábrusu želiezka.

japanese_plane_kanna_parts_sk

pohľad na zadnú stranu čepele - Uru

KOMPLETNÁ PONUKA JAPONSKÝCH HOBLÍKOV


Ako to funguje?

Už dávno vieme, že čepeľ hoblíku je vyrobená z tenkého plátku reznej ocele Hagane, ktorá je kováčsky zvarená s telom z veľmi mäkkého kujného železa Jigane. To najkvalitnejšie kujné železo používané na výrobu hoblíkov pochádza z obdobia, kedy v Japonsku došlo po rozvoji vzťahov so západnými mocnosťami k výraznej modernizácii a okrem iného začal dovoz železa a ocele zo západu. Hovorí sa mu Kamaji a pochádza zo starých konštrukcií a technologických celkov. Na pohľad môže pôsobiť trochu zvláštne, pretože máva mnoho rôznych nečistôt a drobných trhlín. Najžiadanejšie sú kusy s čo najväčšou únavou materiálu, aby bolo železo čo najmäkšie. Dôvodom je práve možnosť ľahko deformovať mäkké železo na zadnej strane nábrusu. Okrem Kamaji sa môžeme stretnúť ešte s dvoma ďalšími materiálmi, ktoré sú použiteľné ako Jigane. Prvým z nich je Watetsu, čo je pôvodné japonské železo, ktoré je vedľajším produktom pôvodnej japonskej ocele. Tohto pôvodného železa zostáva veľmi málo a používa sa už iba sporadicky. Druhým je moderný materiál, ktorý sa často označuje ako „modern soft iron“. Často sa používa na lacnejšie hoblíky.

regals_kanna_japanese_plane_uradashi_back_of_the_blade_002vyklepanie čepele hoblíku na oceľovom kanabane

regals_kanna_japanese_plane_uradashi_back_of_the_blade_007núdzové vyklepanie čepele hoblíka na dielenskom zveráku

Ale späť k Uradashi. Už vieme, že na strane nábrusu nadväzuje na reznú oceľ extrémne mäkký materiál, ktorý sa veľmi ľahko deformuje. A celé kúzlo Uradashi spočíva práve v tom, že tento mäkký materiál postupne a veľmi ľahkými údermi zdeformujeme tak, aby ľahko ohol plátok reznej ocele len tam, kde to potrebujeme a o koľko potrebujeme. V žiadnom prípade sa teda nesnažíme údermi kladiva onúť želiezko ako také.

.
.
.

KOMPLETNÁ PONUKA KLADÍVOK


Praktické prevedenie

Ako vždy, keď dôjde na úpravu čepelí budeme potrebovať jemnejšiu diamantovú dosku, ideálne s hrubosťou 1000 alebo klasický kanaban, teda veľmi rovnú oceľovú dosku, ktorá sa používa na Uraoshi, teda zrovnanie zadnej strany čepele. Obe operácie sa často navzájom prelínajú a počas vyrovnávania zadnej strany želiezka najlepšie vidíme, ktoré časti ostria nie sú v styku s doskou alebo kameňom a budú potrebovať Uradashi.

regals_kanna_japanese_plane_uradashi_back_of_the_blade_003vyrovnávanie ostria čepele na kanabane pomocou brúsnej pasty

Ďalej budeme potrebovať niečo, čo použijeme ako nákovu. Ak nič také nemáme, stačí nám kúsok koľajnice, starší kanaban, ktorý už nepoužívame na rovnanie, prichytený svorkou k niečomu pevnému alebo väčšie kladivo, ktoré položíme na plocho a prikľakneme mu rukoväť alebo ho upneme do zveráka. Úderovú plochu očistíme brúsnym papierom a pilníkom zaguľatíme hrany. Napokon si pripravíme ľahšie kladivko, vážiace povedzme okolo 200 až 300 gramov. Celkom pohodlne sa dá použiť to najobyčajnejšie zámočnícke. Klepeme buď rožkom zúženej časti, alebo si za pomoci brúsky kladivo na tento účel modifikujeme a zúženú časť kladiva zbrúsime z oboch strán, aby vznikla približne 3 mm plôška. Ostré hrany následne vyhladíme. Takýto nástroj nám na účely údržby hoblíkov plnohodnotne nahradí zašpicatené kladivo, ktoré na tento účel často používajú lepšie vybavení remeselníci. Treba však povedať, že Uradashi žiadnu špecializovanú výbavu nevyžaduje. Akonáhle viete čo robíte, dá sa vykonať s použitím rozličných pevných podložiek aj úplne štandardným štvorhranným kladivom, respektíve niektorým z jeho rohov.

regals_kanna_japanese_plane_uradashi_back_of_the_blade_004detailný záber na kanaban s brúsnou pastou

Takže konečne ako na to. Najskôr zahájime Oraoshi. Želiezko položíme zadnou stranou na jemnú (1000) diamantovú dosku alebo kanaban s brúsnou pastou získanou z vodného kameňa. Stačí keď sa povrchu dosky dotýka cca 1 cm plochy za ostrím. V zásade stačí plocha menšia, ale úmerne zmenšením plochy rastie aj obtiažnosť prevedenia, pretože je ťažké udržať želiezko tlakom prstov ľavej ruky v dotyku s brúsnou plochou. Pravá ruka podporuje želiezko, aby sa nám neprevažovalo cez hranu dosky. Správne prevedenie spoznáme tak, že sa na bočných ohraničeniach Uratsuki nevytvárajú vrypy. Potom viem, že pravá ruka správne odľahčuje a ľavá sústredí adekvátny tlak smerom na líniu ostria. Tlačíme len pri pohybe vpred a pokiaľ možno mierne. Aj tu platí, že tlačíme ideálne iba toľko, aby sme želiezko uviedli do pohybu a udržali v potrebnej pozícii. Zbytočný tlak vždy negatívne pôsobí na rovinu a vytvára na oceli pôsobením častíc brusiva hlboké vrypy. Tie je potom na jemnejších kameňoch ťažké vyleštiť. Po krátkej chvíli si dobre prezrieme spodnú stranu čepele a bez ťažkostí rozpoznáme miesta, ktoré nie sú s doskou v kontakte a bude pohodlnejšie ich vyklepať. Pokiaľ sa snažíme vyrovnať želiezko nového hoblíka je ideálne si na strane nábrusu tieto miesta nahrubo označiť značkovačom.

.
.
.

KOMPLETNÁ PONUKA JAPONSKÝCH HOBLÍKOV 

Naša skutočná alebo improvizovaná nákova poskytuje pevný podklad, o ktorý si želiezko oprieme. Aby sme mali čo najlepší prehľad o tom, kde máme zo spodnej strany hranu nákovy, držíme želiezko medzi palcom a ukazovákom. Ukazovák potom používame ako zarážku a vieme teda pomerne presne, kde sa želiezko opiera. Na mieste kam dopadá kladivo, by sa Ura mala opierať o nákovu, pokiaľ možno tak, aby sme pri údere nepočuli klapanie alebo cinkanie. To by svedčilo o nedostatočnej podpore Hagane. Na označených miestach (pri novom hoblíku) alebo v celej šírke ostria (ak potrebujeme obnoviť uzavretie Uratsuki tesne za ostrím) potom ľahkými poklepmi kladivka veľmi opatrne rovnomerne oklepeme mäkké železo nábrusu. Vždy sa držíme čo najďalej od Hagane, teda od reznej ocele. Tá je zakalená na vysokú tvrdosť a je extrémne krehká. Je teda veľmi nevhodné ju omylom zasiahnuť. V lepšom prípade hrozí vyštiepenie zubu, pri hrubom údere a troche smoly môže ale zakalená oceľ popraskať. Ďalšia oblasť, ktorej sa chceme kladivom vyhnúť, je zadný okraj nábrusu. Tu hrozí deformácia prechodu nábrusu a plochy želiezka, ktorou želiezko leží v lôžku hoblíka, čím by sme ohrozili kvalitný kontakt želiezka s telom.

regals_kanna_japanese_plane_uradashi_back_of_the_blade_008vyklepávanie čepele japonského hoblíka

Ako vždy postupujeme trpezlivo a opatrne a po každom oklepaní Jigane na nábruse vezmeme želiezko späť na diamant alebo kanaban a chvíľu zadnú stranu porovnávame, aby sme posúdili, ako sa situácia zmenila a či bude potrebná ďalšia deformácia mäkkej ocele. Cieľom je, aby sme dosiahli plošný kontakt ostria a oblasti tesne za ním s brúsnou podložkou. Akonáhle bude táto oblasť rovná, čo sa pri správnej technike brúsenia prejaví uniformným vzhľadom zadnej strany, môžeme ju vyleštiť na jemnom kameni alebo na kanabane.

.
.
.

KOMPLETNÁ PONUKA JAPONSKÝCH HOBLÍKOV


Ďalšie články o japonskom náradí
Ako sa používa lajnovačka alebo tiež “brnkačka”?
Príprava čepele japonského hoblíka na použitie
Kované náradie - prečo investovať do japonských dlát, pílok a hoblíkov?
Japonské píly - použitie, druhy a tipy

 

Článok pre vás pripravil tím
regals_sk_logo
špecialista na unikátne náradie nielen z Japonska